Underholdning i andre land enn Norge

Underholdning er et stort tema i alle land i hele verden. Jeg våger påstanden at vi alle trenger underholdning i en eller annen form gjennom hele livet. Men det er selvfølgelig store forskjeller for hva vi finner underholdende. Noen går på teater og konserter – og selv her er det store varianser ute og går....