Teater som underholdning

Teater som underholdning

Teater har alltid vært en viktig arena for underholdning og kunst, gjennom historien. Ordet “teater” beskriver bygningen hvor det foregår skuespill, og det betyr også “å skue”. Teater blir også brukt i skolen, for eksempel “Den kulturelle skolesekken”, der man reiser rundt og viser frem for eksempel konserter eller teaterstykker.

Denne kunstformen blir ikke bare sett på som underholdning, men det fins også dramastudier og teaterskoler som tilbyr kurs og utdanning. Det fins dateringer relatert til teater helt tilbake til 1500-tallet i Italia. Teater har tidligere vært forbundet med omreisende gjøglergrupper og tatere.

Teaterbygningene har også sett forskjellige ut gjennom historien, fra amfiscener, til kirker, utendørsplattformer, teater bygd i tre, og til dagens moderne Black Box Teater. Fra 1500-tallet hadde man profesjonelle skuespillere, og man hadde for eksempel teatersjangeren commedia dell’arte, som var et folkelig skuespill og som også inkluderte improvisasjon, og det var en typekomedie.

Motsetningen til commedia dell’arte var commedia erudita, som var en sjanger som måtte læres, og man hadde gjerne forbilder som man etterlignet. I dag fins flere arkitektoniske eksempler på historiske teater, for eksempel The Globe i London og Colosseum i Roma.

William Shakespeare regnes som den viktigste dramatikeren gjennom historien, fra England. Han levde i tidsrommet 1564-1616, og forbindes med teateret The Globe, som ble bygd i 1599.

Shakespeare skrev blant annet lyrikk og skuespill, og var innom både tragedie og komedie. Det sies at Shakespeare var interessert i menneskesinnet, og man finner ofte individualiserte rollefigurer med store følelser, og også den religiøse troen er med.

Teater i dag

Teater er en kunstform og kan bidra til viktige følelser som glede, alvor, humor og opplysning. I skolen er teater en viktig del av de estetiske fagene, og det blir påpekt i læreplanen at det er viktig å også bli kjent med denne typen kunnskap som omhandler følelser, og det å utøve skapende og kreativ kunst sammen med andre.

Denne kunstformen blir i første omgang forbundet med underholdning, og man drar gjerne til en teaterscene i byen for å oppleve en forestilling. Det fins også omreisende teater i dag som reiser på turné rundt om i Norge.

Det første teateret i Norge het Christiania Offentlige Theater, som ble åpnet i 1827. I dag fins teater som Nationaltheatret, Den Nationale Scene, Det Norske Teatret og Oslo Nye Teater. Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen fikk mye å si for norsk teater. Også Riksteatret er en viktig teaterinstitusjon i Norge, som har et fast ensemble som turnerer rundt om i landet.

Teater i dag

Tidligere hadde man Radioteatret med hørespill, og Fjernsynsteatret hadde et fast ensemble og sendinger hver uke med produksjoner av norsk eller utenlandsk opprinnelse, gjerne “filmet teater”, som senerer nærmet seg mer og mer filmsjangeren ved at man filmatiserte litterære verk fra Norge.

Man har også Regionteater, for eksempel Hålogaland Teater, Teatret Vårt og Telemark Teater. Norske teater har fått offentlig støtte fra staten, men det har også utviklet seg private teater som gjerne opererer innen revysjangeren. Eksempel på disse teatrene er Chat Noir, og ABC-teatret.