TV som underholdning

De aller fleste finner underholdning i sin TV. Tv har jo hatt en utrolig utvikling siden sin fødsel. Fra å ha startet med bare svart hvitt sendinger til i dag og være rene datamaskinene. Det er en utvikling absolutt ingen kunne forutsi den gangen TV kom på markedet en gang på tidlig på seksti tallet. Norge var ganske sent ute med sine første sendinger fordi NRK prioriterte å bygge ut radio.

Prøvebilder

De første prøvebildene på norske skjermer begynte de å sende ut allerede på midten av femti tallet. Men noen sendinger ble det ikke før i 1960. Det var først tidlig på høsten det året at H M Kong Olav ønsket velkommen i den aller første sendingen på Norsk fjernsyn. Eller det var i hvert fall da det erklært for offisielt åpnet. Prøvesendinger og slikt hadde de jo holdt på med i en del år allerede. Norge var da forholdsvis sent ute med sine sendinger. For allerede på -20 tallet gjorde man de første forsøkene med prøvesendinger og da noen år etter dette startet England og USA med sine prøvesendinger som de første landene. Så midt på -30 tallet kom de første ordinære sendingene. London var først ute med sendinger. Og når Norge da ikke kom med prøvesendinger før midten av femti tallet og sendinger i 1960 så ser du selv hvor «trege» Norge var. Men her ble radioen ansett som den mest viktige på den tiden.

Utviklingen

Utviklingen

Fra først bare prøvesendinger på femti tallet. Deretter kom det sendinger på seksti tallet. Og da utviklet jo antallet sendinger seg ganske raskt. Ikke at det var i nærheten av det utvalget som finnes i dag, for det fantes jo bare en kanal den gangen. Igjen var det Kongen som fikk æren av å være med på første fargesending. Nyttårstalen hans i 1971 ble sendt i farger. Men faste sendinger i farger kom ikke før i -75. Mellom de to årstallene ble det mange prøvesendinger. Oppover på -80 tallet kunne mange se fjernsyn i landet vårt, men totalt tilbud til landets samtlige husstander (alle kanaler) kom faktisk så sent som i 2009. da var nemlig digitaliseringen ferdig utbygd.

Flere kanaler

Oppover på -80 tallet begynte folket å ytre ønsker om flere kanaler om bredere tilbud på TV. På Østlandet og oppover langs svenskegrensen kunne man kjøpe «svenske-antenner» og ta inn de svenske kanalene. De hadde vi når jeg var liten. Men så på begynnelsen av -80 tallet ble også monopolet for NRK brutt opp. Mulighetene for å starte radio og fjernsyn for andre dukket opp. Og på slutten av -80 tallet startet faktisk både T3 og TV Norge sine sendinger. Nå var det like før det begynte å bli mange kanaler inn i stuene til det norske folk. Og like inn i det neste tiåret kom TV2 med sine sendinger også.

Nå var presset på NRK ganske stort for at de måtte kjempe hardt og levere god kvalitet for å beholde sine seere gjennom mange år. Det var i denne forbindelsen at NRK 2 kom i 1996. Nå skjedde ting raskt. Mer om dette i neste artikkel.